Procedury Bezpieczeństwa Związane z Zapobieganiem i Przeciwdziałaniem COVID-19 – Oświadczenia

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem aktualizacji Procedur Bezpieczeństwa Związanych z Zapobieganiem i Przeciwdziałaniem COVID-19 Wśród Dzieci, Rodziców i Pracowników Przedszkola nr 441 w Warszawie, bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi oraz bezwzględnego ich przestrzegania. W załączniku zamieściliśmy Procedury  oraz Oświadczenia, które prosimy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

PROCEDURY-COVID19-wrzesień_2020- aktualizacja

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2