Opłaty za przedszkole

Opłaty za żywienie proszę wpłacać na nr konta 44 1030 1508 0000 0005 5114 6002

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko DZIECKA oraz grupę.