KONKURS PATRIOTYCZNY

Szanowni Rodzice! Wielkimi krokami zbliża się narodowe Święto Niepodległości. W związku z tym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin poniżej.

„JESTEM POLAKIEM I PRZEDSZKOLAKIEM”

 

Organizowany przez

 

Przedszkole nr 441

Ul. Wojciechowskiego 13

 

CELE KONKURSU

 1. Konkurs jest realizowany w celu:
 • Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych
 • Rozwijanie zainteresowań związanych z naszą ojczyzną
 • Wyrażanie swoich emocji przez sztukę

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 441, zwane dalej organizatorem.

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkola publicznego nr 441, w trzech odrębnych kategoriach wiekowych:
 • Dzieci w wieku 3 lat;
 • Dzieci w wieku 4 lat;
 • Dzieci w wieku 5 lat.
 1. Uczestnicy każdej z kategorii są oceniani i nagradzani indywidualnie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 10.11.2020.
 4. Prace należy wykonać na kartkach A3. Dzieci wraz z rodzicami wykonują zdjęcie miejsca, które kojarzy im się z ojczyzną i patriotyzmem. Następnie przyklejają je do kartki i wkomponowują w kolaż, wykonany dowolną techniką płaską, z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych, lub naturalnych.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 

Głównymi kryteriami oceny nadesłanych prac konkursowych będą:

 • Samodzielność
 • Zgodność z tematem
 • Wykorzystanie technik zgodnych z regulaminem

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana niezwłocznie uczestnikom konkursu.
 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail:pszczolki@p441.waw.pl.

Osoby odpowiedzialne:

Katarzyna Skrzyńska – grupa IV Niedźwiadki

Magdalena Wrzesińska – grupa III Pszczółki