Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringu w Przedszkolu nr 441

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ CATERINGU DLA DZIECI, KTÓRE  UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA NR 441 . 

Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie o Zamówieniu na usługę cateringu dla Przedszkola nr 441 oraz Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami na catering dla Przedszkola nr 441. 

Ogłoszenie o zamówieniu 2021

IWZ przedszkole 441

Załącznik nr 1 do IWZ_OPZ

Załącznik nr 2 do IWZ

Załącznik nr 3 do IWZ_ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 4 do IWZ_Oferta

Załącznik nr 5 do IWZ wykaz usług

Załącznik nr 6 do IWZ_wyposażenie

Załącznik nr 7 do IWZ_Umowa 2021

Załącznik-nr-8-do-IWZ-_GRUPA-KAPITAŁOWA-P-441-2021