Konkurs litercko plastyczny

W związku ze zbliżającym się Dniem Kota zapraszamy wszystkich naszych przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w konkursie literacko-plastycznym.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie książeczki z własnym tekstem i ilustracjami.

Temat książeczki: „Mój przyjaciel kot”

CELE KONKURSU:
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
• uczenie szacunku do książek,
• rozwijanie zdolności plastycznych,
• kształtowanie pomysłowości i kreatywności dzieci,
• wzmacnianie wiary we własne siły,
• zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi.

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkola publicznego nr 441 w Warszawie.
2. Należy wykonać książeczkę, której bohaterem jest kot. Praca powinna zawierać tytuł, ilustracje i krótki tekst. (Wymagana jest pomoc rodzica do napisania tytułu i tekstu wymyślonego przez dziecko).
3. Format pracy – dowolny.
4. Technika prac – dowolna.
5. Prace należy dostarczyć do 26.02.2021 r.
6. Każda praca powinna mieć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy.
7. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.