Ubezpieczenie

Informacja dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. o nr BA-ZE.253.15.2019.AMI dot. NNW dzieci w szkołach nazwany dalej Warszawskim Programem NNW informujemy Państwa o starcie ww. programie.

Prezentowana oferta INTERRISK S.A. wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez konsorcjum brokerskie: Marsh – Supra Brokers. Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.

O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekunowie dzieci. Podkreślamy, że przystąpienie jest dobrowolne.

Korzyści dla Państwa:

 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia
 • Przystępny cenowo program zapewnia kompleksową i realną pomoc w przypadku nieszczęśliwych wypadków w szkole jak i podczas innych codziennych aktywności: 24/7
 • Ochrona została rozszerzona m.in. o wyczynowe uprawianie sportów i zatrucia pokarmowe
 • Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC nauczyciela / NNW dla nauczyciela i jego dzieci

Program ten jest najlepszą alternatywą dla ubezpieczeń proponowanych w szkołach. Więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia znajdziecie w załączonych materiałach.

Jak przystąpić?

 1. Należy wejść na dedykowana stronę www https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline oraz wpisać kod dla wybranego wariantu ubezpieczenia) z rozszerzeniem sportowym la8bt lubb) bez rozszerzenia sportowego mcephlub zeskanować kod QR znajdujący się na materiałach załączonych do maila (aby zeskanować kod należy pobrać bezpłatną aplikację ze sklepu Google Play lub App Store)
 2. Wypełnić wszystkie pola wymagane przez aplikacje
 3. Opłacić składkę – składka płatna jest jednorazowo za roczny okres ochrony
 4. Certyfikat, zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, otrzymacie Państwo na adres mailowy podany przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia

Jeśli przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi do 15 października 2019 roku, to ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się od 1 września 2019 roku.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o programie ubezpieczeniowym, warunkach oraz zapisach umownych prosimy i kontakt z Infolinią Supra Brokers S.A.:

 • (71) 777 04 26
 • (71) 777 04 11
 • (58) 766 75 05
 • (17) 777 62 57

Co zrobić w razie wypadku?

Jeśli zajdzie jakiekolwiek wypadek lub zdarzenia należy:

 • Zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające leczenie i koszty
 • Skontaktować się z ubezpieczycielem
 • Przekazać ubezpieczycielowi całą dokumentację wraz z podaniem numeru konta do odbioru świadczenia

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie pod numerem (22) 575 25 25
 • wypełniając formularz internetowy dostępny na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres

e-mail szkody@interrisk.pl

Z poważaniem

Zespól Obsługi Marsh – Supra Brokers

ZAŁĄCZNIKI:

Warszawski_Program_NNW_ulotka-deklaracja

Warszawski_Program_NNW_plakat