Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Dzień dobry,

od 2 sierpnia 2021 r. realizowany jest Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nas dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

 

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-2021