Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

logo programu

Przedszkole nr 441 w Warszawie zostało zakwalifikowane do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W związku z tym, otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo:

1. Spotkania z bajką - "Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato"

2. Teatr Rodziców - Przedstawienie Mikołajkowe 6XII

3. "Czytanie na dywanie"

4. Tydzień książki (IV, V)

5. Lekcje biblioteczne

6. Konkurs plastyczny związany z twórczością polskich poetów

7.Biblioteczka w każdej grupie

8. Uruchomienie punktu wymiany książek dla dorosłych.

9. Promocja czytelnictwa - pogadanki, prezentacje.

10. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.

Zachęcamy Rodziców i dzieci do aktywnego włączenia się w realizację zaplanowanych zadań.