Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

05.03.2024 – 21.03.2024 do godz. 16:00

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA:

  1. WYSŁAĆ WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI KRYTERIA POPRZEZ PROFIL ZAUFANY UWIERZYTELNIAJĄC GO PODPISEM ZAUFANYM
  2. ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W TERMINIE   03.2024r. – 21.03.2024r.  W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:
  • Poniedziałki 8:00 – 17:00
  • Wtorki - środy  8:00 – 15:00
  • Czwartki 11:30 – 15:30 (z wyjątkiem 21.03.2024r. – w tym dniu wnioski przyjmowane będą w godzinach 14:00 – 16:00)