• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

W Przedszkolu prowadzone są rejestry:
• zarządzeń dyrektora przedszkola;
• wydawanych upoważnień;
• uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
• skarg i wniosków;
• imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
• wyjść pracowników;
• umów;
• przesyłek;

oraz ewidencje:
• środków trwałych;
• pieczęci, pieczątek;
• czasu pracy;
• wydanej odzieży i obuwia roboczego;
• książek i płyt CD.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.