• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

Przedszkole nr 441, ul. Wojciechowskiego 13 w Warszawiejest przedszkolem publicznym ogólnodostępnym.

Organem prowadzącym Przedszkole jest m.st. Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00 - 024 Warszawa

Przedszkole działa, w szczególności na podstawie:

  1. UCHWAŁY NR XIII/277/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13;
  2. Aktu założycielskiego;
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021 poz. 1082 z póź. zmianami);
  4. Statutu Przedszkola nr 441 w Warszawie.

 

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.