Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Personel Przedszkola nr 441 w Warszawie stanowią dyrektor, nauczycielki wychowania przedszkolnego, nauczyciele specjaliści oraz pracownicy administracji i obsługi.

Nauczyciele naszego przedszkola to młoda, wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Są kreatywni i otwarci na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Preferują otwarty styl pracy. Swoją postawą tworzą atmosferę ciepła rodzinnego.

Nauczycielki  niosą pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

W opiece nad dziećmi pomaga nauczycielkom personel pomocniczy (pomoc nauczycielki, woźna oddziałowa).

Nad rozwijaniem mowy czuwa nasza pani logopeda, która pracując z dziećmi stara się ściśle współpracować z rodzicami.

Dodatkowo, specjalistycznie wspiera nas psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 15 w Warszawie.

O sprawność sprzętu w przedszkolu i wygląd ogrodu dbają nasi dozorcy.

W przedszkolu powołana została Rada Rodziców, która czynnie wspiera i współpracuje ze wszystkimi pracownikami przedszkola, dbając o dobro dzieci. Decyduje o przeznaczeniu środków finansowych wpłaconych przez rodziców na wspomaganie realizacji celów i zadań placówki, dzięki czemu dzieci oglądają przedstawienia teatralne, mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach, pokazach, wycieczkach.