• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

 

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Wszystkie nasze działania mają na celu dobro dzieci. Pozwalamy im w pełni się rozwijać i być sobą w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Praca dydaktyczno wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego. Nasza placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.
Nauczyciele troszczą się o prawidłowy rozwój dziecka poprzez tworzenie warunków wspierających jego rozwój i umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. Nasza placówka pełni rolę wspomagającą wobec rodziców i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

 

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.