• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa cateringu przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Nr 441 ul. Wojciechowskiego 13, w okresie od 02.01.2021 do 30.06.2021 i od 01.09.2021 do 31.12.2021r oraz jeden miesiąc w czasie wakacji

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf588.91 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Nr 441 w Warszawie, przy ul. Wojciechowskiego 13 w roku 2019 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.

pdfInformacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf381.86 KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa cateringu przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Nr 441 ul. Wojciechowskiego 13, w okresie od 02.01.2021 do 30.06.2021 i od 01.09.2021 do 31.12.2021r oraz jeden miesiąc w czasie wakacji

pdfOgłoszenie o zamówieniu 2021.pdf449.73 KB

pdfIWZ przedszkole 441.pdf872.10 KB

pdfZałącznik nr 1 do IWZ_OPZ.pdf414.17 KB

pdfZałącznik nr 2 do IWZ.pdf469.64 KB

pdfZałącznik nr 3 do IWZ_ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.pdf456.46 KB

pdfZałącznik nr 4 do IWZ_Oferta.pdf848.16 KB

pdfZałącznik nr 5 do IWZ wykaz usług.pdf526.30 KB

pdfZałącznik nr 6 do IWZ_wyposażenie.pdf504.48 KB

pdfZałącznik nr 7 do IWZ_Umowa 2021 - DP 27.10 - wersja jednolita.pdf544.80 KB

pdfZałącznik-nr-8-do-IWZ-_GRUPA-KAPITAŁOWA-P-441-2021.pdf662.54 KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

"Usługi cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Nr 441 ul. Wojciechowskiego 13, w roku 2020 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.”

Rodzaj zamówienia: usługa.

pdfOgłoszenie o zamowieniu.pdf478.05 KB

pdfIWZ.pdf749.91 KB